Sporządzę upadłość spółki

Nessuna immagine disponibile
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezmiernie istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w obszarze przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a z drugiej strony nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest peryfraza z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych kodeksów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Offerta:

Contatto: Daria, Kalisz, tel. 5788261660, email: adaria.e53@gmail.com
Data aggiunta: 23-03-2020